Great Conversations

Bij T-Mobile zijn we continu met elkaar in gesprek over ons functioneren en onze ontwikkeling.

Bij T-Mobile zijn we doorlopend met elkaar in gesprek over ons functioneren en onze ontwikkeling. Jouw ontwikkeling is immers de sleutel voor het succes van T-Mobile.

In essentie gaat het in deze gesprekken dus om de vraag: Is je werk van waarde voor jezelf en voor T-Mobile?

Jij én jouw manager moeten deze vraag op ieder willekeurig moment over jou kunnen beantwoorden. Daarvoor is regelmatig contact belangrijk. Jij mag kiezen hoe dat eruit ziet.

We voeren namelijk geen formele functioneringsgesprekken meer. Bij het beantwoorden van deze vraag telt ieder gesprek: bij de koffie, tussen het werken door, bila’s, team meetings, etc.

Deze doorlopende, open dialoog noemen we great conversations. Hieronder lees je meer over de principes hierachter, de trainingen die je helpen om deze gesprekken te voeren en de veelgestelde vragen over great conversations.